domingo, 4 de octubre de 2015

Venta Trombó de Vares.

Exalumne de l'EMME 

Tenim un trombó de vares a casa que el  nostre fill ja no fa servir. 


Característiques:

- Trombó de vares tenor junior C/203mm, T/12,7 mm ESTRECHA (Consolat del Mar)

- Te algun petit desperfecte.

- Preu: 85,00€

Contacte: 

Gemma (649-56.01.11)